Prasasti Kutai

Batu bersurat Kutai dijumpai pada tahun 1879 M di Bukit Berubus, Muara Kaman, Kalimantan Timur, Indonesia. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskrit. Tulisan yang digunakan pula ialah tulisan Palawa iaitu pada awal abad ke-5 Masihi. Kandungan prasasti ini berkaitan dengan kerajaan Kutai Martadipura yang wujud pada abad ke-4 Masihi. Kerajaan ini terletak di hulu sungai Mahakam. Nama kerajaan ini diambil sempena nama tempat ditemui prasasti kerajaan ini. Dalam batu bersurat ini tidak dinyatakan nama kerajaan ini.


Batu bersurat atau yupa yang ditemui berjumlah tujuh buah yang menjadi sumber utama sejarawan mengkaji kerajaan Kutai. Berdasarkan salah satu prasasti yang ditemui, ada dinyatakan raja yang memerintah Kutai iaitu Mulawarman. Dalam prasasti itu dimuatkan sifat pemurah Mulawarman. Mulawarman ialah anak kepada Aswawarman dan cucu kepada Kundungga. Kundungga ialah pembesar dari Kerajaan Campa (Kamboja) yang datang ke Indonesia. Kundungga dipercaya belum menganut agama Budha. Aswawarman mungkin merupakan raja pertama Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Pada zaman pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai kemuncak kegemilangan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Kerajaan Kutai berakhir ketika pemerintahan Maharaja Dharma Setia yang kalah dalam peperangan dengan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa.

Prasasti 1
Crimatah cri-narendrasya,
Kundungasya mahatmanah,
Putro cvavarmmo vikhyatah,
Vancakartta yathancuman,
Tasya putra mahatmanah,
Trayas traya ivagnayah,
Tesan trayanam pravarah,
Tapo-bala-damanvitah,
Cri mulavarmma rajendro,
Yastpa bahusuvarnnakam,
Tasya yajnasya yupo yam,
Dvijendrais samprakalpitah.

Maksud :
“Sang Maharaja Kudungga, yang amat mulia, mempunyai putera yang masyhur, Sang Aswawarmman namanya, yang seperti sang Angsuman (dewa matahari) menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarmman mempunyai tiga orang putera, seperti api (yang suci) tiga. Yang terkemuka dari ketiga putera itu ialah Sang Mulawarmman, raja yang berperadaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarmman telah mengadakan kenduri (selamatan yang dinamakan) emas-amat-banyak. Untuk peringatan kenduri (salamatan) itulah tugu batu ini didirikan oleh pra Brahmana.”

Prasasti 2
Crimad-viraja-kirtteh
Rajnah cri-mulavarmmanah punyam
Crnantu vipramukhyah
Ye canya sadhavah purusah
Bahudana-jivadanam
Sakalpavrksam sabhumidanan ca
Tesam punyagananam
Yupo yam stahipito vipraih

Maksud :
“dengarkanlah oleh kamu sekalian, Brahmana yang terkemuka, dan sekalian orang baik lain-lainya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarmman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon Kalpa (yang memberi segaa keinginan), dengan sedekah tanah (yang dihadiahkan). Berhubungan dengan semua kebaikan itulah tugu in didirikan oleh para Brahmana (sebagai peringatan).”

Prasasti 3
Sri-mulavarmmana rajna
Yad dattan tila-patvvatam
Sa-dipamalaya sarddham
Yupo yam likhitas tayoh

Maksud :
“Tugu ini ditulis untuk (peringatan) dua (perkara) yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarmman, yakni segunung minyak (kental), dengan lampu serta malai bunga.”

Prasasti 4
Srimato nrpamukhyasya
Rajnah sri muavarmmanah
Danam punyatame ksetre
Yad dattam vaprakesvare
Dvijatibhyo gnikalpebhyah
Vinsatir nggosahasrikam
Tasya punyasya yupo yam
Krto viprair ihagataih

Maksud :
“Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para brahman yang seperti api, (bertempat) di tanah yang sangat suci (bernama) Waprakeswara. Untuk (peringatan) akan kebaikan budi yang raja itu, tugu ini telah dibuat oleh para brahmana yang datang di tempat ini”.

Senarai Nama Pemerintah Kerajaan Kutai

Maharaja Kundungga, gelar anumerta Dewawarman
Maharaja Asmawarman (anak Kundungga)
Maharaja Mulawarman
Maharaja Marawijaya Warman
Maharaja Gajayana Warman
Maharaja Tungga Warman
Maharaja Jayanaga Warman
Maharaja Nalasinga Warman
Maharaja Nala Parana Tungga
Maharaja Gadingga Warman Dewa
Maharaja Indra Warman Dewa
Maharaja Sangga Warman Dewa
Maharaja Candrawarman
Maharaja Sri Langka Dewa
Maharaja Guna Parana Dewa
Maharaja Wijaya Warman
Maharaja Sri Aji Dewa
Maharaja Mulia Putera
Maharaja Nala Pandita
Maharaja Indra Paruta Dewa
Maharaja Dharma Setia

Rujukan :
Wacana Nusantara
Wikipedia

Tiada ulasan: